Αγγλικά Coaching

Γενικές συνομιλίες Αγγλικά - Μια σειρά μαθημάτων που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη γενική ομιλία σας χρησιμοποιώντας μια διασκεδαστική και χωρίς άγχος προσέγγιση.